Ja, jag vill bli normingenjör!

22 augusti 15:30 - 18:30Add Genders huvudkontor

Bygg hållbara normer tillsammans med oss

Mångfald, normer och jämställdhet är inte bara åsikter utan också kunskap och vetenskap. Vi har det stora nöjet att för andra året i rad kunna erbjuda en möjlighet för dig att bli del av ett unikt nätverk av normingenjörer. 

Normingenjörer verkar inom olika branscher, men samtliga besitter normingenjörens breda och djupa kunskap inom frågor som rör genus, intersektionalitet och makt i kombination med organisationsförståelse och företagsmentalitet.  

För dig som vill ta del av Add Genders kompetens och erfarenhet erbjuder vi nu för tredje året i rad denna spetsutbildning för att bli certifierad normingenjör. Kursen möjliggör för dig som engagerad inom jämlikhetsfältet att investera i en kompetenshöjning, individuellt eller i din roll på ditt arbete.

De som deltar och klarar kursens kompetenskrav kommer att få titeln certifierad normingenjör och en sammanlänkning med Add Genders varumärke, nätverk och utveckling framöver.

Med dig får du också en verktygslåda med många finslipade sätt att identifiera och bygga upp hållbara normer kring jämlikhet med specifikt fokus på genus. Du som gått utbildningen får också Normingenjörens Fälthandbok, Add Genders samlade erfarenheter i hur du utvecklar ett entreprenöriellt förhållningssätt till genus och intersektionalitet. 

Du kan även välja att gå in i ett samarbete med Add Gender efter fulländad certifiering, där du får möjlighet att arbeta direkt med våra kunder.

Certifierade normingenjörer möjliggör arbete på hemmaplan

Oavsett vilken bransch du jobbar inom idag, om du är anställd eller konsult, kan du efter genomförd utbildning ta med dig nya kunskaper och metoder hem till din arbetsplats eller till dina kunder. 

Tillsammans bygger vi hållbara normer!


Jag blev Normingenjör tillsammans med Add Gender förra hösten. Bästa fortbildningen om du vill jobba som konsult eller entreprenör med normförändring, jämlikhet och rättvisefrågor!

- Hjalmar Eriksson, Analyst på Oxford Research och certifierad normingenjör 2016

Utbildningen till Normingenjör gav mig tillgång till ett härligt nätverk med en massa kompetens och erfarenheter  samt en plattform för att arbeta med frågor som rör jämställdhet och jämlikhet.

- Monica Pärus, Konsult Aktiv samhällsutveckling och certifierad normingenjör 2016

Ja, jag vill bli normingenjör!


​Träff 1: Möta motstånd med öppna armar

Konsten att skapa inkluderande normer i ett ojämlikt samhälle och arbetsliv.


Add Genders huvudkontor 180min


Träff 2: Kartlägga och bygga om normer

Hur du går till väga som normingenjör genom övning på utmanande case baserat på Add Genders erfarenhet.

Add Genders huvudkontor 180min


Träff 3 Behov, köpkraft och önskemål

Konsten att sälja jämlikhet i ett ojämlikt arbetsliv.

Add Genders huvudkontor 180min


Träff 4: Skarpt case

Vi träffas hos en av Add Genders kunder och gör ett skarpt case.

Hos en kund i Stockholm 180min


Träff 5: Hur du får saker att hända

Utveckling och självledarskap som normingenjör.

Add Genders huvudkontor 180min


Preliminära certifieringstider för normingenjörer

Add Genders huvudkontor 300min

Kursbeskrivning 

Välkommen till  världens enda normingenjörsutbildning! Med dina unika erfarenheter och de nya kunskaper som kursen ger, bygger vi tillsammans nya och mer hållbara normer. 

Normingenjörens uppgift är att förändra normer som är exkluderande till att bli inkluderande, detta med organisationens visioner och målsättningar samt samhällets förutsättningar som sin bas.  Kunskap om genus är en fråga om affärsstrategi och verksamhetsförbättring och vi hjälper dig att behandla det som en sådan. 

Normbegreppet står centralt i människors samverkan och därför också i varumärken, ledarskap, företagskultur och mycket mer. Utveckling startar med att du står upp för förändring, så välkommen till vårt sammanhang för ett mer jämställt arbetsliv och samhälle!

Praktisk information

Kursen sker fem eftermiddagar under hösten 2018, varje träff är 3 timmar och mellan träffarna kommer du behöva avsätta ungefär 5-10 timmar per uppgift. Vi finns självklart till för dig även mellan tillfällena. 

Avslutningsvis är det ett certifieringstillfälle där du antingen blir certifierad eller behöver komplettera. Du kan också välja att bara ta med dig kunskaperna utan att bli certifierad. 

Investeringen är 1500 kronor (ink. 25 % moms) per träff , baserad på detta upplägg med rådgivning och nätverkande även mellan träffarna. 

För att bli certifierad behöver du alltså totalt lägga 32-60 timmar under hösten samt betala totalt 7500 kr för fem kurstillfällen (+ 1500 kr för examination och certifiering om du väljer detta). 

Dina förkunskaper och din ambition är det enda som sätter gränserna. Träffarna kommer att vara utmanande och utvecklingstakten kommer att vara hög. Inga pengar betalas tillbaka om du inte lyckas fullfölja certifieringen.

Utöver angivna datum tillkommer ett examinationstillfälle.

Alla träffar kommer att ske i Stockholm, platserna kommer dock variera då vi samarbetar med företag som vill ta del av våra blivande normingenjörers kompetenser och erfarenheter. 

Har du fler frågor så tveka inte att kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida och på vår hemsida.

Målgrupper för utbildningen

  1. Mångfaldsansvariga/jämställdhetsansvariga i organisationer
  2. Konsulter och samarbetsparter till Add Gender
  3. Individer i olika roller som vill utvecklas och utmanas inom jämställdhet, mångfald och normer
Ja, jag vill bli normingenjör!

Mer om oss på Add Gender

Vi på Add Gender, som står bakom utbildningen, är erfarna entreprenörer och normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar normer med utgångspunkt i organisationens verksamhetsidé, kundsegment och medarbetare. Alltid utifrån det som redan fungerar bra i verksamheten. På så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller. 

Det vetenskapliga underlaget för hur identitet, genus och normer skapas i organisationer har de senaste åren exploderat. Samtidigt tas det här underlaget inte tillvara i arbetslivet i samma utsträckning. Trots detta är behovet av att förstå sig på och utveckla hållbara värderingar och ett inkluderande ledarskap större än någonsin. 

Add Gender har arbetat med dessa frågor sedan 2008 och nu har vi nya ambitioner, vi vill sprida våra erfarenheter och vårt framgångsrika förhållningssätt. Det är ett sätt för oss att bygga broar mellan genusteori, maktförståelse och effektivitetsförbättring i arbetsliv och tillväxtfrågor.

Vill du följa med oss på den resan?

Ja, jag vill bli normingenjör!

Lina Bodestad
Psykolog och certifierad normingenjör

Lina Bodestad är leg. psykolog, konsult och certifierad normingenjör via Add Gender. Hon föreläser, håller workshops och skriver om normer, mångfald och inkludering. Lina släppte i april 2018 boken "Farliga prinsessor och ljuva monster - om normutmanande föräldraskap". Hon har även podcasten "Normsmart familjeliv" tillsammans med Erika Haanaes, en annan certifierad normingenjör.

Läs mer

Pernilla Alexandersson
Vd och grundare Add Gender

Läs mer

Välkommen att utvecklas med oss!

Add Gender AB
@AddGender jenny.claesson@addgender.se

0761 25 25 50